L’Oratori? Què és?

L’Oratori és una unió fraternal de fidels que segueixen les petjades de Sant Felip Neri i que pretenen el que ell mateix va fer i ensenyar.

És una institució creada l’any 1575 a Roma pel mateix sant i un grup de sacerdots seglars que segueixen una única norma: la caritat. Vivint un mode de vida familiar i espiritual aplegant els Pares, Germans i laics.

L’Oratori és, doncs, la sinergia entre els sacerdots que formen part de la Congregació, que tenen cura de l’espiritualitat dels laics, i dels laics que participen activament en la seva formació i dedicació vers la comunitat.

Sant Felip Neri i els nens al Gianicolo. Quadre que es pot veure al nostre Oratori de Barcelona.